Productaanbod

Arbeidsregistratiesysteem en kasregistratiesysteem

Arbeidsregistratiesysteem en kasregistratiesysteem

De arbeidsregistratie en kasregistratie is alleen mogelijk in combinatie met een Jamafa sorteermachine.

Software

De arbeidsregistratie zal onderstaande data uitgeven:

 • Aantal gesneden bloemen per werknemer in de kas.
 • Aantal bloemen ingelegd in machine per inlegger.
 • Aantal bloemen per soort en sortering.
 • Aantal bloemen op soort en sortering per rij uit de kas.
 • Weergave op scherm hoeveel bloemen er per uur verwerkt worden per medewerker in de kas en per medewerker aan de machine.

Alle registraties zullen voorzien zijn van datum en tijd waarop betreffende handeling gescand werd.

De kasregistratie zal onderstaande data uitgeven:

 • Aantal bloemen per rij of kap in de kas.
 • Kwaliteit (lengte, gewicht, aantal knoppen) van bloemen per rij of kap.
 • Aantal bloemen per soort/ras per rij of kap.
Beschrijving van werking
 • Als een werknemer bloemen gaat snijden dient de werknemer eerst zichzelf te scannen met zijn persoonsgebonden RFID tag, daarna scant hij de rij in de kas waarin hij gaat werken.
 • Na het snijden scant de werknemer de volle kar of fust met gesneden producten.
 • De inlegger/inhanger bij de sorteermachine meldt zich aan bij aanvang van de werkzaamheden.
 • Het plukfust met bloemen wordt gescand op het moment van inleggen/inhangen.

De besturing van de machine zal de aantallen per inlegger bijhouden en tevens de gesorteerde bloemen met alle meetgegevens. De machine is dus feitelijk “het brein” van de gehele arbeidsregistratie en kasregistratie. Alle gegevens worden opgeslagen op een aparte PC waar ook het softwarepakket op staat voor de weergave van de nodige informatie van de verwerking.

Invulling van deze informatie zal in onderling overleg worden opgezet.

Select your flower:

Wählen Sie Ihren Blumentyp:

Selecteer uw bloemsoort: