Productaanbod

FlowerCatcher

FlowerCatcher

De FlowerCatcher is een volautomatisch, gerobotiseerd systeem, dat bossen bloemen in emmers en procona’s kan plaatsen. De FlowerCatcher controleert of dat alle bossen voorzien zijn van een hoes. De bossen worden gescheiden op een bufferbaan, waar vanaf de FlowerCatcher de bossen vangt, telt en netjes groepeert in een emmer of procona. De emmers of procona’s worden automatisch aan- en afgevoerd.

De techniek achter de FlowerCatcher garandeert een constante nette presentatie van de bossen. Door het automatisch groeperen krijgt men altijd het juiste aantal bossen, zonder dat uw bloemen daarbij beschadigingen oplopen.

De FlowerCatcher kan geïntegreerd worden in uw productielijn om het volledige proces volautomatisch te laten verlopen.

Voor meer informatie over de FlowerCatcher, neemt u contact met ons op via sales@jamafa.com.

Select your flower:

Wählen Sie Ihren Blumentyp:

Selecteer uw bloemsoort: